Aranda has been sentenced to 19 years

पाँच वर्षका बालकलाई तेस्रो तलाबाट फाल्ने व्यक्तिलाई १९ वर्षको जेल सजाय

पाँच वर्षका बालकलाई भवनको तेस्रो तलाबाट फालेका एक अमेरिकीलाई १९ वर्षको जेल सजाय भएको छ । अमेरिकाको अदालतले २४ वर्षका…