Birat6nagar

विराटनगरमा गुणस्तरहीन सेनीटाइजर उत्पादन उद्योग सील

मोरङ-कोभिड १९ को महामारीसंगै विराटनगरमा उत्पादन हुँदै आएको विभिन्न ५ वटा सेनीटाइजर उत्पादन उद्योगको अनुगमन गरिएको छ। मंगलबार जिल्ला प्रशासन…