Blind People

क्याम्पसमा दृष्टिविहीन विद्यार्थीका लागि पुस्तकालय

म्याग्दी- बेनीमा रहेको म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययरत दृष्टिविहीन विद्यार्थीलाई लक्षित गरी पुस्तकालय स्थापना गरिने भएको छ  क्याम्पसमा रहेको पुस्तकालयमा दृष्टिविहीन…