Blog about differentlybale people

सुस्त-श्रवण हुनु मेरो रहर होइन

कार्यालयमा काम गर्ने सिलसिलामा सेवाग्राहीसँग दोहोरो सम्वादका क्रममा केही कुराहरु नबुझी एक पटकबाट दुईपटक सोध्यो भने धेरै जसो सेवाग्राहीबाट प्राय:…