Boys found alive after nine days

गुफामा ९ दिनदेखि हराएका १२ बालक र फुटबल प्रशिक्षक सकुशल भेट्टिए

गुफामा हराइरहेका थाइल्याण्डका १२ बालक र उनीहरुका फुटबल प्रशिक्षक ९ दिनपछि सकुशल भेटिएका छन् । चिएङ्ग राईमा रहेको थाम लुुङ्ग…