Crossor industry

राप्ती नदीभरि डोजर र टिप्पर

दाङ-विभिन्‍न नाममा राप्ती नदीबाट ढुंगा जन्य वस्तु उत्खनन् भैरहेको छ। प्रकोप व्यवस्थापन, राष्ट्रिय गौरका योजनाको लागी कच्चा पदार्थ पु¥याउन ढुंगा…