csr

बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि छुट्याइएको रकममा अंकुश

काठमाडौँ - सरकारले बैंकहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर छुट्याएको रकममा सरकारले आँखा लगाएको छ। सबै नाफामुलक संस्थाहरूले आफ्नो नाफाको १…