Cuba leadership

ब्युबन कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वबाट क्यास्ट्रो परिवारको बिदाई

क्युवाको कम्युनिष्ट पार्टीले क्यास्ट्रो परिवार भन्दा बाहिरको सर्वोच्च नेता पाउने पक्का भएको छ। पार्टीको पहिलो सचिवका रुपमा राउल क्यास्ट्रोलाई राष्ट्रपति…