cultural dance

३० वटा लोपोन्मुख नृत्यको अनुसन्धान गर्दै प्रदेश प्रतिष्ठान

गण्डकी – गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले विभिन्न जातिको नृत्यका बारेमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ। लोपोन्मुख नृत्यको संरक्षण गर्दै पुस्तान्तरण गर्ने लक्ष्यका…