Culture in diversity

थरीथरी समुदाय, थरीथरी संस्कृति

दाङ-कोट पाइन्टमा ठाँटिएका युवा मनिराज पुनमो गलामा डल्ले च्याउको माला छ। आफूले उत्पादन गरेको च्याउको प्रवर्द्धन गर्न गलामा च्याउको माला…