Curriculum Development Center

कक्षा ९ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जन हुने

काठमाडौं-आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ९ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जन हुने भएको छ। समय परिस्थितिअनुसार प्रत्येक पाँच-पाँच वर्षमा पाठ्यक्रम परिमार्जन…