Cynthia Erivo and Eva Longoria

विविधताको मापदण्ड पूरा गर्ने चलचित्र मात्रै ओस्कार अवार्डमा सर्वोत्कृष्ट विधामा मनोनयनमा पर्ने

ओस्कार अवार्डमा सर्वोत्कृष्ट चलचित्र विधामा मनोनयमा पर्नका लागि विविधता सम्बन्धी निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नु पर्ने नियम लागु हुने भएको छ…