Czech Republic is imposing a three-week partial lockdown

युरोपमा संक्रमण बढ्दो, प्रतिबन्धात्मक नियम लागु

कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि युरोपमा फेरि प्रतिबन्धात्मक उपायहरु लागु हुन थालेका छन्। चेक गणतन्त्रले संक्रमण बढ्न थालेपछि तीन हप्ताका…