Dalai Lama ‘deeply sorry’ for remarks about women

दलाई लामाले महिलाबारे गरेको टिप्पणीप्रति माफी मागे

तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामाले महिलाका बारेमा गरेको टिप्पणीप्रति माफी मागेका छन् । धर्म गुरु लामाले महिला उत्तराधिकारीको सम्भावना सम्बन्धमा…