Dalai Lama’s successor has to be approved by China

दलाई लामाका उत्तराधिकारीको चयन हाम्रो प्रमाणिकरणबाट मात्रै हुन सक्छः चीन

चीनले हालका तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाका उत्तराधिकारीको चयन आफ्नो प्रमाणिकरणबाट मात्रै हुनु पर्ने बताएको छ । तिब्बताका सम्बन्धमा चीनको श्वेत…