Dalit Research Center in Bardiya

बर्दियामा नेपालकै पहिलो दलित अध्ययन केन्द्र

बर्दिया-बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा नेपालकै पहिलो दलित अध्ययन केन्द्रको स्थापना हुनेभएको छ । नगरपालिकाको वडा नं ६ मा स्थापना हुने केन्द्रको…