damage human health and quality of life

अमेरिकी जीवन र भविष्य जोखिममा

क्रमिक रुपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनको असर अमेरिकी जनजीवनमा नराम्रोसँग पर्दै गएको र त्यसका बारेमा चासो नदिइनु गम्भीर रहेको एक सरकारी…