Dangerous Epidemic Of Misinformation

गलत सूचनाको खतरनाक महामारी

विश्वले अहिले कोरोना भाइरसबारे गलत सूचनाको खतरनाक महामारीको सामना गरिरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ। यो महामारीको एक मात्र खोप भनेको…