Daughter

छोरी वीमा सप्ताह शिविरमा वीमा गराउन सिफारिसको अनावशयक झन्झट

पर्सा-प्रदेश-२ मा सञ्चालित मुख्यमन्त्री ‘बेटी बचाऔ बेटी पढाऔ’ अभियान अन्तर्गत सञ्चालित छोरी बीमा सप्ताह शिविरमा छोरीको वीमा गराउन अनावशयक झन्झट…