David Beckham’s US stadium site contaminated

डेबिड बेकह्यामको क्लबले रंगशाला बनाउने भनेको ठाउँमा आर्सेनिकको मात्रा अत्याधिक

अमेरिकाको मेजर लिग सकरमा डेबिड बेकह्यामको क्लब इन्टर मायामीको रंगशाला बनाउनका लागि प्रस्ताव गरिएको क्षेत्रमा आर्सेनिक संक्रमण पाइएको छ ।…