Deaths of indigenous women a Canadian genocide

क्यानडियन आदिवासी महिलाहरुको ‘नरसंहार’ : प्रतिवेदन

क्यानडाका हजारौँ आदिबासी महिला बेपत्ता भएको तथा सम्भावित हत्याका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न बनेको राष्ट्रिय सार्वजनिक अनुसन्धान समितिको प्रतिवेदन चुहावट भएको…