Democratic U.S. presidential candidate Joe Biden to meet George Floyd’s family

जो बाइडेनले गर्ने भए जर्ज फ्लोइडको परिवारसँग भेटघाट

अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति उम्मेदवार जो बाइडेनले जर्ज फ्लोइडको परिवारसँग भेटघाट गर्ने भएका छन् । आउँदो नोभेम्बरमा अमेरिकामा राष्ट्रपति…