Department of Electricity Development

१७ आयोजनालाई जलविद्य‌ुत् उत्पादन अनुमति, ७४१ मेगावाट जलविद्य‌ुत् उत्पादन हुने

काठमाडौँ-सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को ६ महिनामा विभिन्‍न १७ जलविद्य‌ुत् आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई विद्युत् उत्पादन अनुमति प्रदान गरेको छ। सर्वेक्षण…
अनुमति