Eight killed by mobs over false child abduction rumours

पुलका लागि मानव बलीको अफवाह, भिडले गर्‍यो ८ जनाको हत्या

बंगलादेशमा भिडले ८ जनाको गैरन्यायीक हत्या (मोब लिन्चिङ्ग) गरेको छ । बच्चाको अपहरण भएको भन्ने गलत अफवाह अनलाईन मार्फत फैलिएपछि…