Endangered White Deer

जंगलमा भेटिएको लोपोन्मुख सेतो मृग चिडियाखानामा

काठमाडौँ— जंगलमा बेवारिसे अवस्थामा भेटिएको लोपोन्मुख सेतो रतुवा मृगलाई सदर चिडियाखानामा ल्याइएको छ। घाँस काट्न जाँदा मानिसले भेटेर ल्याइएको सेतो…
जंगलमा भेटिएको लोपोन्मुख सेतो मृग चिडियाखानामा