euthanasia

न्युजिल्याण्डमा इच्छामृत्युले कानूनी मान्यता पाउने

न्युजिल्याण्डमा इच्छामृत्युको पक्षमा मतदान भएको छ । न्युजिल्याण्डका मतदाताले युथनेजिया (इच्छामृत्यु) लाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्ने पक्षमा मत दिएका हुन्…