Facebook is rating the trustworthiness

फेसबुकले दिनेछ प्रयोगकर्ताको विश्वसनीयता रेटिङ्ग

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले प्रयोगकर्ताको विश्वसनीयता सम्बन्धी जानकारी दिने भएको छ । फेसबुकले प्रयोगकर्ताको ‘ट्रस्टवर्थीनेस स्कोर’ अर्थात विश्वसनीयता सम्बन्धी गणना दिने…