Famed Mexican rescue dog Frida retires after nine years’ duty

मेक्सिकोकी सुविख्यात उद्धारकर्ता फ्रिडा ९ वर्षको सेवापछि अवकास

विपदका बेला गरेको उत्कृष्ट उद्धार कर्मका कारण विश्वव्यापी रुपमा चर्चित बनेको मेक्सिकन कुकुर सेवा निवृत्त भएको छ । फ्रिडा नाम…