French drug giant rows back after vaccine storm

कोभिड-१९ को खोपमा अमेरिकालाई पहिलो प्राथमिकता अस्वीकार्य

फ्रान्सेली औषधि उत्पादक कम्पनी सानोफीले कोभिड-१९ को खोप उत्पादन गर्न सफल भएमा त्यसको पहिलो प्राथमिकतामा अमेरिकालाई राख्नु अस्वीकार्य रहेको फ्रान्सले…