from thru community

माघी: नयाँ वर्ष, पहिचान, थारु सम्वत र आत्मसम्मान

मानिसहरुले प्राय धेरै सुनेको संवतहरु विक्रम स‌ंवत, नेपाल संवत र अंग्रेजी सम्वत अर्थात इसा सम्वत। यी सम्वतहरु नै प्राय हामी…