gaunthala kami

मुर्ख सुधार अभियानकी अगुवा- गौँथला कामी, ६८

कोल्टी, बाजुरा– उमेरको हिसाब लगाउँदै केहीछिन घोत्लिएपछि हिसाब निस्कियो, ‘६० काट्याँ, ८ वर्ष भैगो, भत्ता दिँदा हुन्।’ उनले हिसाब लगाएपछि…