Gently stroking a baby reduces activity in their brain associated with painful experiences

साना बच्चालाई मसाज गर्दा पीडा कम हुन्छ : अध्ययन

शिशुहरुलाई बिस्तारै थपथपाउँदा वा मसाज गर्दा उनीहरुको पीडा कम हुने एक अध्ययनले देखाएको छ । साना बच्चाको टाउको, निधार, पिट्ठ्यूँ,…