Germany vs Brazil

डरलाई जित्ला ब्राजिलले ?

साइन्स फिक्सनमा सम्भव देखिएको मात्रै हो, वास्तविक जीवनमा घडीको सुईलाई उल्टो घुमाएर बितेको समयमा पुग्न सकिँदैन । यदि यो सम्भव…
वास्तविक जीवनमा