GLOFs

जोखिममा छन् हिमतालहरु, के गर्न सकिन्छ?

काठमाडौँ – ‘तत्कालका लागि कोरोना भाइरसको महामारीलाई प्राथमिकतामा राखिनु पर्छ । तर अरु सम्भावित विपदका लागि प्रतिकार्य योजना तथा पूर्व…