Good gut bacteria

केरा, चना तथा बदाम, जसले बढाउँछ पाचनमा सहयोग गर्ने ब्याक्टेरिया

कुपोषणबाट प्रभावित भएका बालबालिकाको पाचन प्रक्रियामा सहयोग गर्ने खालका ब्याक्टेरिया केरा, चना तथा बदामसहितका खाद्य पदार्थमा पाइने र त्यसबाट कुपोषित…