Gurupurnima

जीवन सफल पार्न आफै अगाडि बढ्नुपर्छ

श्रीः अनन्तशोभा समलङ्कृताभ्यां । अनन्तपुण्यप्रचय प्रदाभ्यम् ।। दूर्वासनोन्मूलनतत्पराभ्यां । नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यम् ।। श्री शिवपुरीबाबा आज्ञा हुन्थ्योः जसरी भाषा…