haiku

दुर्गाको क्रोध

मित्रबन्धु पौडेल -

१ मालश्री धुन झुलेका धान बाला शारदी हावा २ लट्टाइ खोल प्रणयको धागोमा धर्ती बेरिन्छे…