Jumla shauchalaya

६० घरधुरी, शौचालय एउटै

जुम्ला– चन्दननाथ नगरपालिका–५ कामीटोलका ६० घरधुरीले एउटै शौचालय प्रयोग गर्ने गरेका छन्। नगरपालिकाले निर्माण गरेको शौचालयले मात्र उनीहरुलाई पर्याप्त भएको…