Kusunda jati

कुसुण्डा भाषा जोगाउने जिम्मेवारी हिमाको काँधमा

दाङ-हिमा कुसुण्डाको घर प्यूठान सरुमारानी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ बुढीचौर हो। उनको घरमा कुसुण्डा भाषा बोल्न जान्ने उनका हजुरबुवा मात्रै…