latest attempt at ‘female Viagra’ approved by US regulators

महिलाको यौन इच्छा बढाउने भियाग्रा स्वीकृत

औषधिको नियमन गर्ने अमेरिकी निकायले महिलाले प्रयोग गर्ने भियाग्रालाई स्वीकृत गरेको छ । भ्लेसी नामक भियाग्रा स्वीकृत भएको हो ।…