Law student

कानून अध्ययनमा अब कोटा, विद्यार्थीद्वारा विरोध

काठमाडौं-अब कानून विषय पढ्न चाहनेले प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने भएको छ। कानूनको स्नातक तह पढ्न चाहने विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेपछि…
प्रवेश परीक्षा