leaving behind 54 descendants

धेरै वर्ष बाँचेको सुमात्री ओराङ्गटान पुएनको मृत्यु

इन्डोनेसियाको सुमात्रा टापुमा मात्रै पाइनले दुलर्भ सुमात्री ओराङ्गटान मध्ये सबैभन्दा धेरै उमेर बाँचेको ओराङ्गटानको मृत्यु भएको छ । ‘ग्र्याण्ड ओल्ड…