Life after death

नयाँ अनुसन्धान: मरिसकेपछि पनि आफू मरिसकेको थाहा हुनसक्छ

मानिसले आफ्नो मृत्युपछि पनि घटनाहरुका बारे थाहा पाउने दाबी केही वैज्ञानिकहरुले गरेका छन्। वैज्ञानिकका अनुसार मानिसको मृत्यु भएको केही समयसम्म…