Life in the poorest city in the US

अमेरिकाको सबैभन्दा गरिब शहरको जीवन

अमेरिका विश्वका अधिकांश देशका बासिन्दाका लागि सपनाको देशका रुपमा चिनिन्छ । अमेरिकाको विकास र त्यहाँको जीवनशैलीले लोभ्याउँछ । तर अमेरिका…