Local and Fedearal Structure

‘केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विश्‍वास गरेन’

संघीयता कार्यान्वयन जटिल विषय रहेछ। हामीले तीन तहको संघीयताको व्यवस्था संविधानमा गरौं । जसले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि नयाँ…