Nepali touris Area

अथाह पर्यटनको सम्भावना बोकेको कर्णाली

कर्णाली अञ्‍चल एक आफैँमा प्रचुर पर्यटकीय सम्भावना भएको क्षेत्र हो।सामाजिक–साँस्कृतिक पर्यटन, साहासिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, कृषि पर्यटन, खेलकुद पर्यटन र…