NepaliGazal

बतास भयो अहिले

डाँडा पाखा बग्न थाले त्रास भयो अहिले जनधन माल मत्ता नाश भयो अहिले।।

कतिले भोगे दुःख…

छल पर्‍यो उता

ठूलो ढुङ्गा पल्टाउँ भन्दा गल पर्‍यो उता अडिएकोलाई हल्लियो भने बल पर्‍यो उता ।।

बिचमा आँठो…