Nepalinvest

विदेशी व्यवसायीको निष्कर्ष: लगानी बढाउन सरकारले संरक्षण र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ

काठमाडौँ - लगानी सम्मेलनको दोस्रो दिनको दोस्रो सेशनमा ६ जना प्रतिनिधिले आफ्नो मुलुकको आर्थिक विकास, लगानी र उपलब्धिबारे आ-आफ्नो अनुभव…