NEPS

नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम्सलाई राष्ट्र बैंकको अनुमति

काठमाडौँ-नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम्सलाई(नेप्स)लाई नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय कारोबार गर्न भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक कार्यमा अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ। नयाँ बानेश्वर…