Netflix stops charging customers who never watch

निष्क्रिय रहेर पनि शूल्क तिर्नेको एकाउन्ट नेट्फ्लिक्सले निलम्बित गर्ने

नेट्फ्लिक्सले एक वर्ष भन्दा बढी समयदेखि केही पनि नहेरे पनि पैसा तिरिरहेकाहरुको एकाउन्ट रद्द गर्न सुरु गर्ने बताएको छ ।…